Přeskočit na obsah

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

Dotace na podporu rozvoje technického a sportovního vybavení sportovišť, tj. zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 4. 2024 do 3. 5. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

 • Obce v území obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport v území obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora určená na investiční dotace do oblasti technického zabezpečení provozu a údržby povrchů a vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení Olomouckého kraje.
 • Finanční podpora má přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití veřejnosti z řad občanů našeho kraje.
 • Dotace přispívají k rozvoji sportu, volného času a primární prevence na území Olomouckého kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Olomouckého kraje.
 • Podpora rozvoje technického a sportovního vybavení sportovišť, tj. zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná výše celkové částky 6 114 700 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 60 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 200 000 Kč.
 • Pro žadatele – obec/městys/město platí tyto podmínky: Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 50 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • Pro žadatele – jinou právnickou osobu/fyzickou osobu platí tyto podmínky: Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí 30 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 31. 12. 2024, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru