Přeskočit na obsah

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji

Dotace na podporu rozvoje technického a sportovního vybavení sportovišť, tj. zkvalitnění podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 5. 2022 do 24. 6. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obce v území obvodu Olomouckého kraje.
 • Právnické osoby s hlavní činností zaměřenou na sport v území obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční podpora určená na investiční dotace do oblasti technického zabezpečení provozu a údržby povrchů a vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení Olomouckého kraje.
 • Finanční podpora má přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití veřejnosti z řad občanů našeho kraje.
 • Dotace přispívají k rozvoji sportu, volného času a primární prevence na území Olomouckého kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Olomouckého kraje.
 • Podpora v oblasti zabezpečení technického a sportovního vybavení pro provoz a údržbu, pořízení technických prostředků a strojů v souvislosti se zkvalitněním podmínek pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb (pouze v oblasti technického zabezpečení provozu a údržby a vybavení tělovýchovných a sportovních zařízení – např. sekačky, malé traktory vč. příslušenství pro údržbu plochy, čistící a zametací stroje, stroje na odfuk listí, veslařský trenažér, hydraulické koše apod.) v hodnotě od 80 000 Kč za kus pro právnické osoby a od 120 000 Kč za kus pro obce.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 4 000 000 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 60 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 200 000 Kč.
 • Spoluúčast žadatele činí 50 % celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možno použít na úhradu uznatelných výdajů akce výslovně uvedených ve Smlouvě a vzniklých v období realizace akce od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dotaci je možné použít na úhradu těchto uznatelných výdajů akce nejpozději do 31. 12. 2022, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru