Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg
Share Button

Dotace na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě..

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí je od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021.

Příjemci podpory:

  • Poskytovatelé sociální péče na území Moravskoslezského kraje, kteří jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem „základní“ a které mají uzavřenu „Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpořeny budou zejména následující služby:
    • Osobní asistence, Pečovatelská služba, Tísňová péče, Průvodcovské a předčitatelské služby, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby – terénní, Odlehčovací služby – ambulantní forma, Odlehčovací služby – pobytová forma, Centra denních služeb, Denní stacionář, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se ZP, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Chráněné bydlení, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Forma a výše podpory:

  • Zdrojem dotačního programu je dotace přiznaná Moravskoslezskému kraji v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. V rozpočtu poskytovatele budou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky přiznané Moravskoslezskému kraji ve výše uvedeném dotačním řízení.

Specifika a omezení:

  • Za uznatelný náklad je považován takový náklad, který byl vynaložen v souladu s Podmínkami, Programem a podmínkami smlouvy, byl příjemcem uhrazen v období poskytování sociální služby, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, nebo časově a věcně souvisí s obdobím poskytování sociální služby a byl proplacen (uhrazen) do 31. 1. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>