Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji

shutterstock_149825354.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, bude zabezpečena podpora naplňování cílů Koncepce, podpora rozvoje práce s dětmi a mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.

Příjemci podpory:

 • O podporu mohou žádat neziskové nestátní organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, dům dětí a mládeže), které mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi a mládeží.
 • Právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení – dům dětí a mládeže (středisko volného času) se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.
 • Žadatelem může být pouze právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů – kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování);
 • b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;
 • c) podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží;
 • d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 600 000 Kč.
 • Minimální výše dotace je 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost o dotaci.
 • Pokud se realizace projektu vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod tohoto kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>