Přeskočit na obsah

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé se sídlem na území statutárního města Ostravy, kteří prokazatelně vykonávají činnost v oblasti školství nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Typy podporovaných aktivit:

 • Témata podpory:
  • A) Celoroční i jednorázové vzdělávací aktivity, významné akce celoměstského charakteru a mezinárodní spolupráce pro děti mateřských škol a žáky základních a středních škol podporované činnosti: vzdělávací workshopy, projektové dny, konference, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků, krajské, celostátní a mezinárodní soutěže.
  • B) Vzdělávací aktivity pro žáky základních škol podporované činnosti: aktivity nad rámec běžné výuky v základních školách, které jsou zaměřené na doplnění učiva žáků základních škol včetně začlenění socializačních aktivit.
  • C) Podpora řemesel v mateřských a základních školách podporované činnosti: projektové dny, zájmové kroužky, tvůrčí dílny, exkurze, soutěže s řemeslnou tematikou.
  • D) Vzdělávací aktivity knihoven realizované základními školami a příspěvkovými organizacemi města podporované činnosti: vzdělávací aktivity zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti dětí mateřských škol a žáků základních škol ve školních knihovnách a pobočkách Knihovny města Ostravy.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu statutárního města Ostravy pro oblast školství je 6,12 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace/příspěvku na jeden projekt je stanovena na částku 40 tis. Kč,
 • maximální výše dotace/příspěvku na jeden projekt je stanovena na částku 250 tis. Kč. Částka může být použita na částečnou nebo plnou úhradu projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může do každého tématu podat maximálně jednu žádost.
 • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektů v kalendářním roce 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru