Přeskočit na obsah

Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji

Dotace na podporu celoroční sportovní činnosti oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji a podpora systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 23. 10. 2023 do 3. 11. 2023 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, přičemž se jedná o vrcholový sportovní klub, který zajišťuje systematickou výchovu dětí a mládeže a připravuje děti a mládež na reprezentaci v navazujících vrcholových sportovních klubech dospělých, reprezentujících Olomoucký kraj v nejvyšší celostátní soutěži v daném sportu nebo v interlize nebo v druhé nejvyšší soutěži. Tento klub dospělých musí hrát 1. nebo 2. nejvyšší soutěž v roce.
  • Právnická osoba, jejímž předmětem činnosti, které se týká požadovaná dotace, je oblast sportovní činnosti, jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, a která systematicky připravuje talenty v rámci sportovních akademií a jejíž činnost je podporována příslušnými sportovními svazy, Olomouckým krajem či obcemi Olomouckého kraje, a to v následujících sportech – fotbal, volejbal, basketbal, házená, lední hokej, tenis. Žadatelem může být i nadační fond, který si právnická osoba uvedená v tomto odstavci založila.

Typy podporovaných aktivit:

  •  Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport je finanční podpora určená zejména na celoroční sportovní činnost oddílů nebo klubů vykonávajících svou sportovní činnost v Olomouckém kraji. Dotace je zaměřena zejména do oblasti zabezpečení účasti členů klubu (oddílu) na sportovních akcích (doprava, cestovné, stravné, ubytování), údržby a provozu sportovního areálu, nákupu sportovního materiálu a zabezpečení sportovních, výcvikových a náborových akcí a zajištění služeb souvisejících se sportovní činností členů klubu.

Forma a výše podpory:

  • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 56 600 000 Kč, z toho na dotační titul 2 — 06_01_02 Podpora přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport je určena částka 22 500 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
  • Žadatelem v dotačním titulu nemůže být: obec, dobrovolné svazky obcí, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát. Dále nemohou být žadatelem střešní sportovní organizace (např. Česká obec sokolská, Česká unie sportů, Orel atd.) a jednotlivé sportovní svazy (celostátní, krajské, okresní). Dotační titul není určen pro vrcholové sportovní kluby zaměřené na sport handicapovaných sportovců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru