Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 20. dubna 2021 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 •  A.    V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“
 • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti, obce.
 • B.     V rámci tematického zadání „Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“
 • školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti.
 • C.    V rámci tematického zadání „Podpora vrcholového sportu“oblasti podpory „neinvestiční podpora“
 • právnické osoby Středočeského kraje, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové úrovni (sportovní subjekty).
 • D.    V rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „neinvestiční podpora“
 • školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti, fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce handicapovaného.

Typy podporovaných projektů:

 • A. Tematické zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit – investiční podpora“.
 • B. Tematické zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit – neinvestiční podpora“.
 • C. Tematické zadání Podpora vrcholového sportu v oblasti podpory „neinvestiční podpora“.
 • D. Tematické zadáníPodpora handicapovanýchv oblasti podpory „neinvestiční podpora“.

Forma a výše podpory:

 • A. a) Investiční podpora 40 000 Kč – 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednorázový nákup dlouhodobého hmotného majetku (movitého – např. stroje, přístroje, zařízení apod.) činí 100 000 Kč.
 • B. Neinvestiční podpora 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • C. Neinvestiční podpora 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • D. Neinvestiční podpora 10 000 Kč – 80 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20%, 30% (obce) a 0% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 %, 70% (obce) a 100% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci ze Středočeského Fondu sportu a volného času nemohou být Sbory dobrovolných hasičů – žádosti se podávají do příslušného fondu pro tyto spolky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>