Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit ve Středočeském kraji

shutterstock_153228800.jpg
Share Button

Dotace na výstavbu nových veřejně přístupných sportovních zařízení a investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení související se sportovní a volnočasovou činností dětí a mládeže.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Investiční podpora a neinvestiční podpora:
  • školy a školská zařízení – pouze oblast „neinvestiční podpora“.
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti.
  • obce – pouze oblast „investiční podpora“.
 • Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“:
  • právnické osoby Středočeského kraje, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové úrovni (sportovní subjekty).
 • Podpora primární prevence“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“:
  • školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží a organizace s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti.
 • Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“:
  • školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace pracující s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, školské právnické osoby, církve nebo náboženské společnosti,
  • fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce handicapovaného).

Typy podporovaných projektů:

 • A. Tematické zadání „Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit“.
 • B. Tematické zadání „Podpora vrcholového sportu“.
 • C. Tematické zadání „Podpora primární prevence“.
 • D. Tematické zadání „Podpora handicapovaných“.

Forma a výše podpory:

 • A. V rámci tematického zadání „Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit“ v oblastech podpory:
  • a) „Investiční podpora“ 40 000 Kč – 300 000 Kč.
  • b) „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč – 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednorázový nákup dlouhodobého hmotného majetku (movitého – např. stroje, přístroje, zařízení apod.) činí 100 000 Kč.
 • B. V rámci tematického zadání „Podpora vrcholového sportu“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • C. V rámci tematického zadání „Podpora primární prevence“ v oblasti podpory „Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč – 200 000 Kč.
 • D. V rámci tematického zadání „Podpora handicapovaných“ v oblasti podpory Neinvestiční podpora“ 10 000 Kč – 80 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20%, 30% (obce) a 0% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
 • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 %, 70% (obce) a 100% (handicapovaný žadatel) z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence musí mít sídlo organizace na území Středočeského kraje, s výjimkou krajských a celostátních sportovních svazů, a aktivity musí být směřované na obyvatele Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>