Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

shutterstock_154454747.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora výstavby nových a rekonstrukce stávajících sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji na léta 2014 – 2018, z Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, z usnesení Komise pro mládež a sport a z Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2018 do 18. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
  • Jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je oblast sportovní činnosti a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora určená na investiční dotace do oblasti výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení, zaměřená cíleně na zkvalitnění podmínek pro sportovní činnost v obcích a městech Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 8 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce. Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního programu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
  • Žadatelem v tomto dotačním programu nemůže být dobrovolný svazek obcí a příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je kraj, obec nebo stát.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>