Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021

learn-1996845__340
Share Button

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 10. 2020 do 16. 10. 2020.   

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Vysoké školy, Školská zařízení záj. charakteru.

Typy podporovaných aktivit:

 • A)   Podpora navazujících projektů.
 • B)   Podpora startovacích projektů ve všech oblastech programu po dobu maximálně 2 po sobě jdoucích let.
 • C)   Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících subjektů, talentcenter a science center na území SMO.
 • D)   Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky, chybějící na trhu práce na území SMO.
 • E)    Spolupráce vysokých škol na řešení problematiky města Ostravy.
 • F)   Podpora pořádání krajských a celostátních soutěží mateřských, základních a středních škol zejména v přírodovědných a technických oblastech (soutěže, které nejsou v Ostravě zastoupeny, viz soutěže a přehlídky MŠMT).

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládány objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu statutárního města Ostravy na Program činí 31,5 mil. Kč.

 • Výše poskytnutých finančních prostředků na jeden projekt je stanovena:
  • u tématu A na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 500 tis. Kč,
  • u tématu B na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 300 tis. Kč,
  • u tématu C na minimální částku 200 tis. Kč a maximální částku 10 mil. Kč,
  • u tématu D na minimální částku 300 tis. Kč a maximální částku 5 mil. Kč,
  • u tématu E na minimální částku 300 tis. Kč a maximální částku 5 mil. Kč,
  • u tématu F na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 500 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci peněžních prostředků musí projekt realizovat na území SMO (s výjimkou odborných stáží, konferencí, exkurzí, letních škol a výjezdu) a musí mít pozitivní vliv na rozvoj města Ostravy.
 • Žadatel může do každého tématu podat maximálně jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>