Přeskočit na obsah

Program na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče v Karlovarském kraji

Dotace na podporu obcí na území kraje, a to na pořízení nebo obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybaven, které je nutné pro činnost ordinace specializované ambulantní péče.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 12. 2022, 9.00 hodin do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Obec, která se nachází na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem vyhlášení dotačního programu je poskytnutí finanční podpory obcím na území kraje, a to na pořízení nebo obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení, které je nutné pro činnost ordinace specializované ambulantní péče.

Forma a výše podpory:

  • Pro dotační program je vyčleněna částka 1 000 000 Kč z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2022 a 2023 a může být rozhodnutím Rady Karlovarského kraje navýšena.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 50 % pořizovací ceny přístroje, maximálně však 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně jednu žádost pro jeden lékařský obor uvedený v článku I. odst. 3. 
  • Žadatel může podat maximálně dvě žádosti o finanční podporu v rámci tohoto dotačního titulu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru