Přeskočit na obsah

Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytovaní zdravotní péče na území Jihomoravského kraje

Dotaci na rozvoj a zkvalitnění všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, mohou získat nestátní neziskové organizace, vymezené zájmem a územím kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podat od 12. 02. 2024, 8:00 hod. do 01. 03. 2024 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Působnost žadatele je vymezena územím kraje a kraj má na poskytování péče zájem.

Typy podporovaných projektů:

 • Program 1 na rok 2024 – Program podpory nestátních neziskových organizací působících v oblasti poskytování zdravotní péče na území Jihomoravského kraje.
 • Tento program je určen pro projekty zaměřené na rozvoj a zkvalitnění všech typů ošetřovatelské nebo jiné zdravotní péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 96/2004 Sb.), a všech typů lékařské péče související s poskytováním ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, která je poskytovaná pracovníky dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen z. č. 95/2004 Sb.), tato péče je poskytovaná žadatelem zejména ve vlastním sociálním prostředí pacientů, působnost žadatele je vymezena územím kraje a kraj má na poskytování péče zájem.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace v rámci tohoto programu je doložení kopie Registrace poskytovatele zdravotních služeb nebo kopie Oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
 • Program 2 na rok 2024 – Program podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotní osvěty a prevence na území Jihomoravského kraje.
 • Tento program je určen na podporu činnosti NNO zaměřujících se na zdravotnickou osvětu týkající se zejména zdravého životního stylu a prevenci závažných civilizačních onemocnění.

Forma a výše podpory:

 • Dotace nebude poskytnuta na projekty, na jejichž uznatelné náklady (výdaje) nelze přiznat podporu minimálně ve výši 50 000 Kč u Programu 1 a ve výši 15 000 Kč u Programu 2.
 • Maximální výše finanční podpory v Programu 1 na jednu žádost (projekt) je 500 000 Kč a v Programu 2 na jednu žádost (projekt) je 200 000 Kč.
 • V případě, že se jedná o projekt uplatněný v rámci Programu 1, se dotace poskytuje do 40 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.
 • V případě, že se jedná o projekt uplatněný v rámci Programu 2, se dotace poskytuje do 90 % rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt

Specifika a omezení:

 • Pro oba programy platí, že v rámci jedné žádosti je formulován jeden projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru