Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji

dlane
Share Button

Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu na poskytování pečovatelské služby obcemi. Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 5. 2020, 23:59:15.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje, s výjimkou poskytovatele, kterým je obec nebo kraj, nebo obcí či krajem zřizovaná či založená organizace.

Typy uznatelných nákladů:

 • OBLAST A: NEINVESTIČNÍ
  • Dotaci je možné poskytnout pouze na základní činnosti sociálních služeb.
 • OBLAST B: INVESTIČNÍ
  • realizované rekonstrukce a úpravy objektů či pořízení vybavení nebo automobilu musí být ve výši standardních, nezbytných a obvyklých výdajů a musí bezprostředně sloužit k realizaci poskytování základních činností sociálních služeb,
  • v případě předpokládaného technického zhodnocení vlastního majetku žadatel o dotaci dokládá také vlastnické právo k majetku (příloha žádosti); u pronajatého majetku, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku – kopie nájemní smlouvy, či smlouvy o výpůjčce bude v tomto případě také přílohou žádosti,
  • dotace v rámci této oblasti dotačního titulu není určena na výdaje na opravy a udržování.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na tento dotační titul činí 24 300 000 Kč:
  • Oblast A 19 300 000 Kč.
  • Oblast B 5 000 000 Kč.
 • A Maximální možná výše dotace je stanovena pro konkrétní sociální službu.
 • B Maximální výše 300 000 Kč a 80% celkových nákladů na pořízení majetku.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné poskytnout pouze na základní činnosti sociálních služeb, které jsou v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021“ (SPRSS) a „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020“ (APRSS) a jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020 – v části (tabulce) Základní síť sociálních služeb v Plzeňském kraji – Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>