Přeskočit na obsah

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

Dotační program přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje města Písek a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je  od 16. 11. 2023 do 01. 12. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Rozvoj kulturních tradic prostřednictvím aktivit subjektů místní zájmové kultury, zkvalitnění kulturního vyžití občanů a návštěvníků města Písek a posílení kulturní pozice města v Jihočeském kraji prostřednictvím pořádání významných regionálních a celostátních nebo mezinárodních akcí.
 • Podpora cestovního ruchu jako důležitého nástroje rozvoje prosperity města Písek a jeho okolí s důrazem na zvýšení počtu návštěvníků, prodloužení délky jejich pobytu, tvorby turistických balíčků, marketingových aktivit a podporu mimosezónního cestovního ruchu.
 • Opatření 4 — MIKROGRANTY
  Cílem tohoto opatření je realizace projektů malého rozsahu ve správním území města Písek zejména v těchto oblastech:
  • a) hudba, tanec, divadlo, folklor, film, fotografie, umělecká řemesla, publikační činnost, výtvarné umění, výstavy, kulturní činnost osob se zdravotním postižením.
   b) opatření je cíleno na rodiny s dětmi, seniory, projekty pro mladé a sociální inkluzi. Opatření podporuje rovněž přípravu turistické sezony formou zábavně-vzdělávací akce, kurzu, semináře, akce kulturního charakteru motivující k přenocování návštěvníků, projekty na přípravu a výrobu místních či regionálních specialit, originálních suvenýrů, tvorbu internetových prezentací, výrobu propagačních materiálů, účast na propagačních akcích, obnovu a rozšíření turistického značení.
   c) akce pro děti a mládež do 20 let, vystoupení mladých talentů, akce pro handicapované, akce formou mladí pro mladé a sociální inkluzi v oblasti živé kultury — hudba, tanec a zpěv, tvůrčí dílny, workshopy, semináře, kurzy, letní školy, přehlídky, soutěže
   v oblasti kulturních aktivit, výstavy, divadlo, literární tvorba, výtvarné umění.
 • Opatření 5 — REPREZENTACE MĚSTA
  • Doprava a ubytování při akcích podporujících kulturu a cestovní ruch s partnerskými/přátelskými městy a propagace města v zahraničí i ČR.
  • Cílem tohoto opatření je podpora setkávání občanů města Písek s občany z partnerských a přátelských měst (specifikace na www.mestopisek.cz), zejména výměnné pobyty s aktivní zájmovou náplní, tj. workshopy, školní výměny, festivaly, semináře, výstavy apod. Výjezdy i příjezdy a propagace města Písek formou účasti organizací a jednotlivců reprezentujících město na významných akcích nadregionálního či mezinárodního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 4 - Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
 • Požadovaná max. výše dotace v jednotlivém případě 50 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty max. 80 %. Podnikatelské subjekty max. 50 %.
 • Opatření 5 - Minimální výše dotace: 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace: 50 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty max. 80 %. Podnikatelské subjekty max. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů: od 01. 01. do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru