Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotační program na podporu kultury a cestovního ruchu přispívá v rámci dostupných peněžních prostředků k naplnění Strategického plánu rozvoje a tvorby koncepce města Písek do roku 2025 formou konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky volnočasových kulturních aktivit, konkrétních opatření zaměřených na zlepšení nabídky služeb pro návštěvníky a na upevnění postavení města Písek jako centra kultury a cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 31. 08. 2021 do 17. 09. 2021, do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v případě opatření 1 a 2 jsou:
  • a) Nepodnikatelské subjekty, provozující kulturní zařízení či provádějící trvalou kulturní činnost nebo provozující služby a činnosti na podporu cestovního ruchu.
  • b) Podnikatelské subjekty, provozující kulturní zařízení či provádějící trvalou kulturní činnost nebo provozující služby a činnosti na podporu cestovního ruchu.
 • Oprávněnými žadateli v případě opatření 3 jsou:
  • c) Nepodnikatelské subjekty, provozující kulturní zařízení či provádějící trvalou kulturní činnost tj. nadace, nadační fond, spolek, ústav, obecně prospěšná společnost (kromě o.p.s. založených městem Písek), příspěvková organizace, jiná organizace zřizovaná obcí nebo krajem, škola, sdružení, církevní organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Pro rok 2022 – v 1. výzvě se vyhlašují opatření:
  • 1 ZLATÝ FOND MĚSTA PÍSEK – Prestižní projekty ve městě Písek.
  • 2 VELKÉ PROJEKTY – Projekty velkého rozsahu, festivaly a krátkodobé cykly akcí.
  • 3 CELOROČNÍ ČINNOST – Podpora neziskových zájmových kulturních organizací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace Opatření 1: 100 000 Kč. Maximální výše dotace: 500  000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty max. 80 %. Podnikatelské subjekty max. 50 %.
 • Minimální výše dotace Opatření 2: 50 000 Kč. Maximální výše dotace: 300 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty max. 80 %. Podnikatelské subjekty max. 50 %.
 • Minimální výše dotace Opatření 3: 20 000 Kč. Maximální výše dotace: 100 000 Kč.
 • Nepodnikatelské subjekty max. 80 %.

Specifika a omezení:

 • Elektronický formulář žádosti, pravidla dotačního programu, tiskopis pro vyúčtování i vzor veřejnoprávní smlouvy je pro žadatele k dispozici na webových stránkách města www.granty-pisek.cz.
 • Vyplněný elektronický formulář žádosti je nutno, kromě fyzického odevzdání, ještě odeslat na e-mailovou adresu vyzva1.sk@mupisek.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>