Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví – Město Příbram

startup-593344__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby, na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram, a které přispívají k rozvoji zdravotních služeb pro občany města Příbram.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 11. 2020 do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé zdravotních služeb, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizace sdružující seniory a další subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují zdravotní služby.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Dlouhodobé projekty se zaměřením na zdravotní péči a zdravotní stav města Příbrami.
 • 2) Vzdělávací, přednáškové a výukové akce:
  • úhrada vzdělávacích, přednáškových a výukových akcí v oblasti zdraví, ochrany života občanů města Příbram a výuky první pomoci dětí ve školách a školských zařízení v Příbrami. Dále na nákup odborné literatury související se vzdělávací, přednáškovou nebo výukovou akcí.
 • 3) Na činnost organizace:
  • tedy konkrétně úhrada nájmu a služeb, úhrada pronájmu zasedací místnosti nebo sálu na jednorázovou i opakovanou, plánovanou akci organizace, úhrada provozních nákladů – vše v souladu s Pravidly.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti zdravotnictví je 160 000 Kč.
 • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na období od 01.01.2021 do 31. 12. 2021.
 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>