Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program pro poskytování dotací z fondu kultury města Mariánské Lázně v roce 2022

classical-music-1838390__340
Share Button

Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 05. 2022 do 11. 05. 2022!

Příjemci podpory:

 • Vlastní subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí zařízení ve vlastnictví města nebo organizace zřízená nebo založená městem Mariánské Lázně k provozování a zajišťování kulturních aktivit a projektů.
 • Cizí subjekt – pro účely OZV o Fondu kultury města Mariánské Lázně se rozumí subjekt provozující a zajišťující aktivity a projekty, které nejsou vlastním subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Fond je určen k podpoře aktivit a projektů jako prostředek duševního rozvoje občanů města, rozšíření kulturní nabídky, spolkové činnosti a nesportovních volnočasových aktivit ve městě pro občany a návštěvníky i jako podpůrný faktor rozvoje cestovního ruchu.
  • K podpoře kulturních a volnočasových aktivit a projektů formou dotací cizím subjektům,
  • k podpoře kulturních projektů a akcí formou příspěvků nebo dotací vlastním subjektům působícím v oblasti kultury, volného času a spolkové činnosti,
  • k úhradě nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

Forma a výše podpory:

 • Objem peněžních prostředků zbývajících pro rok 2022 z rozpočtu města pro Fondu kultury města Mariánské Lázně na druhé kolo roku 2022 je ve výši 460 000 Kč.
 • Stejnému subjektu mohou být poskytnuty prostředky z fondu za kalendářní rok celkově maximální ve výši 100 tis. Kč, zastupitelstvo města může v odůvodněných případech rozhodnout o poskytnutí vyšší částky, na doporučení rady města.

Specifika a omezení:

 • Dotace je poskytována výhradně účelově, tj. na konkrétní akci, činnost, projekt apod. Všechny dotace jsou realizovány po sepsání „Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně“ mezi žadatelem a městem Mariánské Lázně, v níž je definován způsob využití dotace a vyúčtování dotace a příslušné smluvní podmínky. Smlouva musí být v souladu s právním předpisem zveřejněna.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>