Přeskočit na obsah

Program pro poskytování jednoleté dotace a pro víceleté dotace na léta 2025–2026 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory cestovního ruchu

Dotace na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 11. 2023 od 9:00 hodin do 1. 12. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, obec ve Středočeském kraji, trvalé bydliště/sídlo na území Středočeského kraje a akce se uskutečňuje na území, Středočeského kraje, trvalé bydliště/sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematických zadání:
  • a) Kulturní a společenské akce, zahrnuje akce výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost, tradice, prokazatelný dopad na cestovní ruch, návštěvnost minimálně 1 000 osob, nadregionální význam. Jedná se zejména o festivaly, slavnosti, rekonstrukce historických událostí, oslavy významných výročí, soutěže, významné mezinárodní akce a akce popularizující tradiční lidovou kulturu. Z dotace nelze hradit pohoštění.
  • b) Veletrhy a konference cestovního ruchu, zahrnuje akce výlučně neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost, tradice, prokazatelný dopad na cestovní ruch, návštěvnost minimálně 1000 osob, nadregionální význam. Jedná se o odborné veletrhy a odborné konference, které jsou zaměřeny na výměnu zkušeností, příkladů dobré praxe, inovace a prezentaci destinací i nabídky nových produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu. Z dotace nelze hradit pohoštění.
  • c) Sportovní akce: zahrnuje akce neinvestičního charakteru, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: jedinečnost, tradice, prokazatelný dopad na cestovní ruch, návštěvnost minimálně 1 000 osob, nadregionální význam. Jedná se zejména o soutěže, závody či jiné významné sportovní akce. Z dotace nelze hradit pohoštění.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 10 000 000 Kč.
 • Mezi jednotlivá tematická zadání je celkový předpokládaný objem peněžních prostředků rozdělený následujícím způsobem:
  • a) Kulturní a společenské akce: 6 000 000 Kč.
  • b) Veletrhy a konference cestovního ruchu: 300 000 Kč.
  • c) Sportovní akce: 3 700 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • a) Kulturní a společenské akce 500 000 Kč.
  • b) Veletrhy a konference cestovního ruchu – 50 000 Kč.
  • c) Sportovní akce 500 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena pro obě tematická zadání 30 % z celkových uznatelných nákladů akce, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem. 
 • Žadatel je povinen v rámci akce významně propagovat Středočeský kraj jako poskytovatele dotace. Akce, na kterou bude poskytnuta dle Programu jednoletá dotace, musí být ukončena do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru