Přeskočit na obsah

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: od 2. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje, který splňuje následující kritéria vhodnosti: 
  • Je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
  • Má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit.
  • Je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v Čl. 3 Programu: 
  • 1) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.
   2) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.
   3) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje.
   4) Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 3 850 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
 • a) Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu vzniklých v roce, kdy byla dotace poskytnuta, je 80 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. U oblasti podpory specifikované v čl. 3 odst. 2) lze poskytnout dotaci až do výše 100 %. Předpokládaný roční rozpočet Programu v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku 5 mil. Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
 • b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory vymezených v článku 3 Programu činí: 
  • Čl. 3 odst. 1) 200 000 Kč neinvestičních výdajů
  • Čl. 3 odst. 2) 200 000 Kč v případě neinvestičních výdajů, 500 000 Kč v případě investičních výdajů;
  • Čl. 3 odst. 3) 20 000 Kč neinvestičních výdajů,
  • Čl. 3 odst. 4) 50 000 Kč neinvestičních výdajů,
  • Čl. 3 odst. 5) 50 000 Kč neinvestičních výdajů.
 • c) Minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 Programu je stanovena na 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace: nejpozději do 31. července kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

2 komentáře na “Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji”

 1. Karel Heřt

  Dobrý den,
  Měli bychom zájem o dotaci na rozšíření chovu včel, s manželkou převezmeme včelstva po jejím otci, ale potřebovali bychom nový medomet, nové úly a nové vybavení pro práci se včelami.
  děkuji za informace, jak postupovat při získání podpory.
  Karel Heřt- Lenešice
  mob.739 306 627

  1. Mgr. Lucie Tomčíková
   Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,
   včelaři v Ústeckém kraji mohou žádat v následujících dotačních opatření:
   Dotační titul č. 1:
   Založení chovu včel (žadatel dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské vybavení)
   Podaný projekt spočívá v pořízení:
   a) minimálně tří a maximálně pěti včelstev podle platných veterinárních předpisů,
   b) minimálně tří a maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím dnem a příslušenstvím,
   c) základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku, rozpěráku, rámků nebo přířezů).
   Projekt musí vždy zahrnovat komponenty dle písm. a), b) i c) dotačního titulu č. 1. 

   Dotační titul č. 2:
   Rozšíření chovu včel (žadatel je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)
   Podaný projekt spočívá:
   a) v pořízení dalších maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím dnem a příslušenstvím
   b) v pořízení dalšího technického včelařského vybavení (např. manipulační technika, elektronické zabezpečovací zařízení osazených úlů umožňující vzdálenou lokalizaci polohy, fotopast na monitoring včelnice)
   c) ve výměně tří maximálně pěti typově zastaralých úlů za nové dle písm. a) za předpokladu prokazatelné likvidace původních potvrzené odborným garantem.
   Více na stránkách programu: https://www.kr-ustecky.cz/program-pro-rozvoj-eko-agro-oblasti-v-usteckem-kraji-na-obdobi-let-2022-az-2025/d‑1773630/p1=275719.

   Na medomet by jste mohli žádat o dotaci v rámci Včelařských eurodotací: https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi.

   S pozdravem, Lucie Leikepová Tomčíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru