Přeskočit na obsah

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji

Zastupitelstvo Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, schválilo aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí, který umožňuje získat dotaci pro oblasti podpory ochrany životního prostředí a rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí: od 31. 3. 2022 do 29. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Obec.
 • Subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje, který splňuje následující kritéria vhodnosti: 
  • Je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
  • Má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit.
  • Je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Typy podporovaných projektů:

 • Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v Čl. 3 Programu: 
  • 1) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje.
  • 2) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje.
  • 3) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje.
  • 5) Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje.
 • Pro rok 2022 nelze žádat o podporu v rámci Podpory rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 3 400 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu vzniklých v roce, kdy byla dotace poskytnuta, je 80 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru