Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZ ČR Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Organizace v přímé působnosti MZ ČR.
 • Organizace v přímé působnosti jiných resortů.
 • Organizace v působnosti krajů.
 • Organizace v působnosti obcí.
 • Obce a města (týká se pouze Podprogramu MOBILITA).
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Spolky nebo ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Právnické a podnikající fyzické osoby.
 • Vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
 • Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
 • Podporovat vznik informačních materiálů, vzdělávací aktivity a osvětovou činnost v oblasti problematiky zdravotního postižení.
 • Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením. Podpora se nevztahuje na hiporehabilitace.
 • Podporovat investiční projekty, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Forma a výše podpory:

 • Na veškeré investiční projekty je dotace poskytována maximálně ve výši 80 % celkových rozpočtovaných nákladů
 • Spoluúčast na daných projektech činí minimálně 20 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace nesmí být využita na zdravotnické služby ani se nesmí vynaložit na činnosti vymezené zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>