Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

MZ ČR Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

shutterstock_96303500.jpg
Share Button

Cílem programu je posílení společenské role, podpora a integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, stejně jako posílení účasti osob se zdravotním postižením na péči o své zdraví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. září 2020 do 12. října 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územně samosprávný celek, vysoké školy, organizace v přímé působnosti MZ, obce (města).

Typy podporovaných projektů:

 • A Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb.
 • B Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti.
 • C Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí – kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického onemocnění.
 • D Podpora center rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením.
 • E Podpora tuzemských rehabilitačních a edukačních pobytů.
 • F Podpora investičních projektů, které jsou součástí budování komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na neinvestiční projekty je poskytována v takové výši, aby prostředky státního rozpočtu nepřekročily 70 % celkových rozpočtových nákladů projektu.
 • Pokud je projekt financován prostředky z dotací poskytnutými i jinými orgány státní správy, nesmí souběh činit více než 70 % celkových nákladů projektu.
 • Projekt musí být spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.
 • Dotace na investiční projekty je poskytována maximálně ve výši 80 % celkových rozpočtovaných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít sídlo na území České republiky,
 • nesmí být v likvidaci, úpadku, hrozícím úpadku či není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>