Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

learn-1996845__340
Share Button

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 10. 2021 do 15. 10. 2021.   

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Vysoké školy, Školská zařízení záj. charakteru.
 • Žadatelé, kteří systematicky a celoročně vyvíjí činnost na území SMO v oblasti školství a vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. V těchto oblastech prokazatelně působí na území města Ostravy nejméně 3 roky (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy) a v rámci své činnosti disponují náležitě odborným nebo/a kvalifikovaným personálem.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Talentmanagement a systematický rozvoj dětí v mateřských školách podporované činnosti: podpora koordinátorů v MŠ, vyhledávání a identifikace nadání, práce s nadanými dětmi, systematický rozvoj nadaných a talentovaných dětí, další vzdělávání pedagogů.
 • B. Talentmanagement a systematický rozvoj žáků v základních a středních školách podporované činnosti: podpora koordinátorů v ZŠ a SŠ, vyhledávání a identifikace nadání, práce s nadanými žáky, systematický rozvoj nadaných a talentovaných žáků, vznik a podpora stávajících talentcenter na školách, podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích oborů a programů na SŠ, realizace krajských, celostátních a mezinárodních soutěží, další vzdělávání pedagogů.
 • C. Talentmanagement a systematický rozvoj realizovaný vysokými školami podporované činnosti: spolupráce s koordinátory nadání (metodická činnost), práce s nadanými dětmi, žáky a studenty, systematický rozvoj nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů, podpora vzniku nových a rozvoje stávajících vzdělávacích programů, realizace krajských, celostátních a mezinárodních soutěží, další vzdělávání pedagogů.
 • D. Talentmanagement a systematický rozvoj dětí mateřských škol, žáků základních a středních škol, studentů vysokých škol, které jsou realizovány právnickými osobami neziskového charakteru, školskými zařízeními zájmového charakteru a příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Ostrava podporované činnosti: podpora koordinátorů nadání v oblasti talentmanagementu, práce s nadanými dětmi, žáky a studenty, systematický rozvoj nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů, realizace krajských, celostátních a mezinárodních soutěží, podpora rozvoje stávajících talentcenter a science center

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládány objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu statutárního města Ostravy na Program činí 33,6 mil. Kč. Výše poskytnutých finančních prostředků na jeden projekt je stanovena:
  • A na minimální částku 50 tis. Kč a maximální částku 300 tis. Kč;
  • B na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 500 tis. Kč;
  • C na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 10 mil. Kč;
  • D na minimální částku 100 tis. Kč a maximální částku 10 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci peněžních prostředků musí projekt realizovat na území SMO (s výjimkou odborných stáží, konferencí, exkurzí, letních škol a výjezdu) a musí mít pozitivní vliv na rozvoj města Ostravy.
 • Žadatel může do každého tématu podat maximálně jednu žádost, v rámci Programu maximálně dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>