Přeskočit na obsah

Pan Tomáš Havetta, Výbor SVJ Oblá 20 a 22, Brno:

V červnu 2019 jsme obdrželi stavební povolení na revitalizaci našeho domu. Revitalizace obsahovala jak klasické zateplení, tak i významné rozšíření stávajících lodžií a přístavbu lodžií k bytům, které ji neměly. Předpokládané náklady se pohybovaly kolem 18 mil. Kč. Oslovili jsme několik společností, nabízejících pomoc při zpracování žádosti o dotaci. Část firem nás rovnou odmítla. Z firem, které zareagovaly, jsme vybrali společnost Dotační.info, která na nás působila jako dostatečně důvěryhodná i s ohledem na fakt, že spolupráce při dotačních projektech je vždy otázkou více jak 5 let.

Díky spolupráci jsme zorganizovali výběrové řízení, které splnilo všechny požadavky pro následnou žádost o dotaci. Cena a podmínky dosažené výběrovým řízením byla sama o sobě významným přínosem, protože výsledná částka se snížila na 15 mil. Kč. Už tato úspora bohatě zaplatila cenu pomoci při dotačním řízení.

Samotnou dotaci vyřídili odborníci z Dotační.info rychle a s převzetím většiny starostí spojených s nahráváním dat do systému pro dotace. Po ukončení stavby, která trvala 5 měsíců, nastalo z mého pohledu nejtěžší období v podobě postupné kompletace všech podkladů k žádosti o proplacení dotace. I v této nejbyrokratičtější fázi byli odborníci z Dotační.info partnery, zajišťující komunikaci s dotační agenturou a schvalovatelem platby.

Po kompletaci všech požadovaných dokumentů a splnění všech publikačních požadavků, se kterými nám Dotační.info taky pomohlo, jsme obdrželi dotaci v plné výši podle žádosti. S ohledem na fakt, že spolupráce probíhala v době Covidových restrikcí, můžeme pouze konstatovat, že spolupráce vedla k úspěšnému konci a nám zajistila vše, co jsme očekávali – odbřemenění od jednání s dotační agenturou a pomoc při všech krocích nutných k získání dotace. Děkujeme za spolupráci a věříme, že dalších 5 let proběhne stejně bezproblémově.

SVJ-Obla-20-a-22-Brno
Nahoru