Přeskočit na obsah

SFDI — Financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2024 — 2028

Dotace na financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Právnická či fyzická osoba se sídlem, zastoupením, pobočkou, organizační složkou nebo dceřinou společností v České republice, která je vlastníkem nebo provozovatelem drážního vozidla, pro které bude z příspěvku financováno zařízení ETCS.

Typy podporovaných aktivit:

 • V souladu s financovaným účelem, pro který se poskytuje Příspěvek podle těchto Pravidel, v souladu s rozpočtem SFDI příslušného roku a v souladu se střednědobým výhledem SFDI, lze Příspěvek poskytnout výhradně na: 
  • financování vybavení Drážních vozidel palubními jednotkami ETCS;
  • financování nákladů souvisejících s vybavením Drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy;
  • přičemž Příjemce Příspěvku musí zajistit,že pořízené vybavení bude provozováno v rámci příslušného Drážního vozidla, pro které bylo pořízeno, v souladu se stanoveným účelem minimálně po Dobu udržitelnosti.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše: 
  • 85 % z celkových uznatelných nákladů akce a maximálně do výše 8 500 000 Kč na palubní jednotku ETCS na jedno drážní vozidlo,
  • 85 % z celkových uznatelných nákladů a maximálně do výše 23 400 000 Kč na prototypovou zástavbu palubní jednotky ETCS na jedno drážní vozidlo.
  • Maximální výši příspěvku a maximální procento spoluúčasti SFDI na financování schvaluje Výbor SFDI pro každou vybranou akci jako limitní a nepřekročitelné.

Specifika a omezení:

 • O Příspěvek lze požádat i na Akce již započaté.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru