Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFDI – Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022

shutterstock_133855310.jpg
Share Button

Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí je do 11. února 2022.

Příjemci podpory:

 • Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).

Typy podporovaných projektů:

 • Akce oblast I
 • Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru:
  • a) podél silnic I., II. nebo III. třídy,
  • b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.
 • Věcná orientace Akcí:
  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.
 • Akce oblast II
 • A) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru:
  • a) na silnicích I., II. nebo III. třídy,
  • b) na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.
 • Věcná orientace Akcí:
  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; o výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, v platném znění, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • B) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací:
  • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
  • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 81, schváleno MD ČR č. j. 122/2015-120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích – zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 217, schváleno MD ČR č. j. 87/2017-120-TN ze dne 5. 5. 2017 s účinností od 1. 6. 2017). V případě, že se v prostoru křižovatky nachází přechody pro chodce nebo jsou nově navrhovány, je nezbytný soulad stávajícího nebo navrhovaného řešení s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Forma a výše podpory:

 • Výše příspěvku pro jednoho žadatele může být minimálně 300 tis. Kč a maximálně 20 mil. Kč.
 • Z rozpočtu SFDI pro rok 2021 lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jedné Žádosti předložit maximálně jednu Akci oblasti I. a jednu nebo i více (bez omezení jejich počtu) Akcí oblasti II.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Soňa Žlebková napsal:

  Dobrý den,
  může obec v rámci SFDI žádat kromě nasvětlení přechodů také na pořízení elek. zařízení signalizující „zvýšený pohyb chodců“? Obcí prochází silnice II. třídy. Děkuji. Zdraví SŽ

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   ano, v tomto případě lze žádat.

   S pozdravem, KČ

 2. Josífková napsal:

  Dobrý den,

  je možné čerpat dotaci na výstavbu plotů v místech, kde je ohrožena bezpečnost chodců … např u rychlostní silnice, kde přebíhají chodci se umístí na středovou plochu, většinou travnatou , oplocení ?

  děkuji ŽJ

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   oplocení není úplně uvedeno mezi podporovanými oblastmi, ale pokud bude mít opatření prokazatelný vliv na zvýšení bezpečnosti, zkusila bych ve Vašem případě zažádat.

   S pozdravem, KČ

 3. Jan Čáslavský napsal:

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda z výzvy ze SFDI je možné čerpat dotace na úpravu přechodů a rekonstrukci chodníků a komunikací v obci Šošůvka v Moravském krasu.

  Děkuji za odpověď

  S pozdravem
  Jan Čáslavský

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den, paní Čáslavský,

   ano, můžete čerpat dotaci, jak na úpravu přechodů, tak na rekonstrukci chodníků či komunikací. Vše však musí být spjato se zvýšením bezpečnosti osob.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>