Přeskočit na obsah

SFDI — Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Dotace na akce v dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny, a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy nebo na místních komunikacích.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádostí je  do 8. 7. 2024.

Příjemci podpory:

 • Obec.

Typy podporovaných projektů:

 • Akce oblast I
 • Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru: 
  • a) podél silnic I., II. nebo III. třídy,
  • b) podél místních komunikací (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.
 • Věcná orientace Akcí: 
  • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.
 • Akce oblast II
 • A) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního charakteru: 
  • a) na silnicích I., II. nebo III. třídy,
  • b) na místních komunikacích (mimo místních komunikací IV. třídy, na kterých je umožněn smíšený provoz), ležících na trase, která musí být odsouhlasená v rámci NRPM s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin.
 • Věcná orientace Akcí: 
  • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky; o výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
  • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, v platném znění, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením.
 • B) Příspěvek lze poskytnout na Akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy s věcnou orientací: 
  • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
  • světelné signalizační zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 81, schváleno MD ČR č. j. 122/2015–120-TN/2 ze dne 21. října 2015 s účinností od 15. prosince 2015), s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích — zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy č. 217, schváleno MD ČR č. j. 87/2017–120-TN ze dne 5. 5. 2017 s účinností od 1. 6. 2017). V případě, že se v prostoru křižovatky nachází přechody pro chodce nebo jsou nově navrhovány, je nezbytný soulad stávajícího nebo navrhovaného řešení s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
  • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů). Měřiče rychlosti musí být umístěny u přechodů pro chodce v bezprostřední blízkosti mateřských škol, škol, zdravotních zařízení, domovů pro seniory a pečovatelských domů a sportovišť. Tyto přechody musí být řádně označeny a musí odpovídat platným normám a předpisům tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.

Forma a výše podpory:

 • Výše Příspěvku pro jednoho žadatele o Příspěvek je dána rozpětím minimálně 1 mil. Kč na Akci a maximálně 20 mil. Kč na Žadatele.
 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout Příspěvek na vybranou Akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů Akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jedné Žádosti předložit maximálně jednu Akci oblasti I. a jednu nebo i více (bez omezení jejich počtu) Akcí oblasti II.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

6 komentářů na “SFDI — Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace”

 1. Soňa Žlebková

  Dobrý den,
  může obec v rámci SFDI žádat kromě nasvětlení přechodů také na pořízení elek. zařízení signalizující “zvýšený pohyb chodců”? Obcí prochází silnice II. třídy. Děkuji. Zdraví SŽ

 2. Josífková

  Dobrý den,

  je možné čerpat dotaci na výstavbu plotů v místech, kde je ohrožena bezpečnost chodců … např u rychlostní silnice, kde přebíhají chodci se umístí na středovou plochu, většinou travnatou , oplocení ?

  děkuji ŽJ

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   oplocení není úplně uvedeno mezi podporovanými oblastmi, ale pokud bude mít opatření prokazatelný vliv na zvýšení bezpečnosti, zkusila bych ve Vašem případě zažádat.

   S pozdravem, KČ

 3. Jan Čáslavský

  Dobrý den,
  chtěl jsem se zeptat zda z výzvy ze SFDI je možné čerpat dotace na úpravu přechodů a rekonstrukci chodníků a komunikací v obci Šošůvka v Moravském krasu. 

  Děkuji za odpověď

  S pozdravem
  Jan Čáslavský

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Čáslavský,

   ano, můžete čerpat dotaci, jak na úpravu přechodů, tak na rekonstrukci chodníků či komunikací. Vše však musí být spjato se zvýšením bezpečnosti osob.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru