Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFDI – Financování vybavení drážních vozidel palubními součástmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy pro období 2022 – 2023

blur-1239439__340
Share Button

Dotace na financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická či fyzická osoba se sídlem, zastoupením, pobočkou, organizační složkou nebo dceřinou společností v České republice, která je provozovatelem drážního vozidla, pro které bude z příspěvku financováno zařízení ETCS.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci uznatelných nákladů je možno financovat níže uvedené náklady spojené s vybavením drážního vozidla palubní jednotkou ETCS:
  • Centrální počítač EVC (European Vital Computer);
  • Záznamová jednotka JRU (Juridical Recording Unit);
  • Zobrazovací jednotka DMI (Driver-Machine Interface);
  • Přenosový modul balízy BTM (Balise Transmission Module) vč. antény pro čtení balíz;
  • Systém odometrie;
  • Rozhraní palubní části ETCS a vozidla (navázání na řídící a brzdový systém vozidla) TIU (Train Interface Unit);
  • LTM (Loop Transmission Module) – přenosový modul pro komunikaci se smyčkou;
  • STM (Specific Transmission Module) – specifický modul národního systému vlakového zabezpečovacího zařízení ATP (Automatic Train Protection) – vybavenost dopravců telematickými aplikacemi v nákladní či osobní dopravě v souladu s TSI TAF a TSI-TAP – telematické aplikace v nákladní a osobní přepravě;
  • EURORADIO – rozhraní mezi systémem GSM-R a ETCS;
  • OBU (OnBoard Unit) – palubní (mobilní) jednotka subsystému řízení a zabezpečení ERTMS/ETCS dohlížející na dodržování jízdních pokynů;
  • Zabudování palubní části do drážního vozidla;
  • Schválení prototypové zástavby palubní jednotky ETCS do drážního vozidla pro vydání průkazu způsobilosti nebo povolení změny typu DÚ nebo Agenturou EU pro železnice;
  • Provedení testů kompatibility za účelem získání průkazu způsobilosti palubní části ETCS od DÚ nebo vydání změny povolení uvedení drážního vozidla na trh od DÚ nebo Agentury EU pro železnice pro provoz v ČR;
  • Zásahy do řídícího systému lokomotivy (hardware a software) související se zabudováním palubních jednotek ETCS.

Forma a výše podpory:

 • Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše:
  • 85 % z celkových uznatelných nákladů akce a maximálně do výše 6 750 000 Kč na palubní jednotku ETCS na jedno drážní vozidlo,
  • 85 % z celkových uznatelných nákladů a maximálně do výše 24 315 300 Kč na prototypovou zástavbu palubní jednotky ETCS na jedno drážní vozidlo.
  • Maximální výši příspěvku a maximální procento spoluúčasti SFDI na financování schvaluje Výbor SFDI pro každou vybranou akci jako limitní a nepřekročitelné.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek na zástavbu palubních jednotek ETCS do drážních vozidel může být poskytnut jak na drážní vozidla (v době podání žádosti) již provozovaná, tak i na drážní vozidla nově pořizovaná. Rovněž tak může být poskytnut na financování upgrade palubních jednotek ETCS na verzi dle Baseline 3 v již vybavených drážních vozidlech.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>