Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva č. 1/2022: Zelená stuha

istockphoto-1130136671-170667a
Share Button

Cílem výzvy je podpora udržitelného užívání venkovské krajiny, péče o zeleň a životní prostředí v malých obcích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od:
  • 3. 10. 2022 do 3. 4. 2023 pro oceněné z roku 2022;
  • 2. 10. 2023 do 1. 4. 2024 pro oceněné z roku 2023;
  • 1. 10. 2024 do 1. 4. 2025 pro oceněné z roku 2024.

Příjemci podpory:

 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku).
 • Obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je realizace takových opatření, jejichž cílem je zlepšování životního prostředí na území obcí a jeho adaptace na změnu klimatu:
  • a) zakládání a obnova ploch a prvků zeleně,
  • b) součástí realizace může být přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň) s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení, dále pořízení SMART prvků, technologií a inovací v oblasti odpadového a oběhového hospodářství,
  • c) revitalizace vodních toků a vodních ploch,
  • d) demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím,
  • e) realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 21 mil. Kč, tj. 7 mil. Kč na každý rok.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha činí 500 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt a pro obec oceněnou titulem Zelená stuha ČR činí 800 tis. Kč + 200 tis. Kč (tato dodatečná podpora je určena výhradně na aktivity spojené s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla).
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky, vyjma aktivit spojených s účastí obce v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe, kde realizace může probíhat také mimo území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>