Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva ModF – HEAT č. 2/2021 – Velké projekty

boiler-1060755__340
Share Button

Cílem výzvy je snížení emisí uhlíku, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie. Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 24. 5. 2021 od 12:00 hod. do 14. 1. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci SZTE dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad podle § 5 energetického zákona nebo vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobovaní tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:
  • 1) Obnovitelné zdroje energie (OZE), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET),
  • 2) energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad1, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET,
  • 3) elektrickou energii z OZE (např. elektrokotel),
  • 4) energii odpadního tepla, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET.

Forma a výše podpory:

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 5 let od data, uvedeném v rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>