Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP – Výzva RES+ č. 1/2021 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Solar panels with wind turbines in the back seen in Germany
Share Button

Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 12. 7. 2021 od 12:00 hod. do 28. 2. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).
 • Podporovány jsou:
  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.
  • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE, které ji tvoří.
 • Případná podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 1 000 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory:
 • Výše podpory: nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány (předání a převzetí díla) nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí, veškeré výdaje po tomto datu nejsou způsobilé. Termín realizace není možné prodloužit.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Předmětem podpory nejsou tyto projekty podporované z jiných dotačních programů:
  • Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS na budovách, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, atp.) podnikatelských subjektů (s výjimkou subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky)1.
  • Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci2.
  • Instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS realizované veřejnými subjekty (dle definice Operačního programu Životní prostředí), včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Jiří Berkovský napsal:

  Stavím novou MVE. Již nějaké prostředky mám proinvestované ,ale zbytek finančních prostředků nebude stačit. Proto uvažuji,že prostavím fin. prostředky pro potřebné části MVe / uvedení do chodu MVE / Pozemek vlastním. Stavební povolení je na obzoru v průběhu 14 dní. Sdělte prosím jakou mám šanci získat dotace a za jakých podmínek. Děkuji Berkovský


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>