Přeskočit na obsah

Školní sport a tělovýchova v Libereckém kraji

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.  Jedná se o podporu základních a středních škol sídlících v Libereckém kraji v nákupu nových nebo obnově stávajících sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí a také úhradu nákladů souvisejících s využitím venkovních školních hřišť širokou veřejností.

Příjem žádostí:

  • Do 14:00 dne 9.1.2015.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba vykonávající činnost základní školy nebo střední školy se sídlem v Libereckém kraji.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora základních a středních škol sídlících v Libereckém kraji v nákupu nových nebo obnově stávajících sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí.
  • Podpora úhrady nákladů souvisejících s využitím venkovních školních hřišť širokou veřejností, především však dětmi a mládeží v době mimo školního vyučování (zejména mzdy správce a údržba areálu).

Forma a výše podpory:

  • Dotace ve výši 400.000 Kč na školní sport a tělovýchovu bude poskytnuta na vymezený účel do maximálně 70 % skutečně vynaložených nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může předložit maximálně 1 žádost. V případě předložení více žádostí v rámci podprogramu, budou všechny žádosti tohoto žadatele automaticky vyřazeny z výběrového řízení pro poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru