Přeskočit na obsah

Soutěž EK REGIOSTARS 2024

Soutěž Evropské komise o nejlepší projekt z fondů EU–REGIOSTARS — prestižní ocenění excelence v rámci fondů EU.

Příjem žádostí:

 • Soutěž EK REGIOSTARS 2024 byla spuštěna a otevřena pro přihlášky do 31. května. 

Příjemci podpory:

 • Žádost se vztahuje na projekt, který byl spolufinancován EU z Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Fond pro spravedlivou transformaci nebo projekt, který získal finanční prostředky EU, financování v rámci jakékoli složky Programy Interreg.
 • Žádost se vztahuje na ukončené projekty v OP PIK i OP TAK (se startem nejdříve 1. 1. 2014).

Typy podporovaných aktivit:

 • REGIOSTARS se udělují projektům v pěti kategoriích:
  • Kategorie 1) KONKURENČNÍ A CHYTRÁ EVROPA – Podpora konkurenceschopnosti, inovací a ekonomické odolnosti.
   • Kategorie 1 se zaměřuje na projekty na podporu cíle 1, tedy dosažení konkurenceschopného a konkurenceschopného trhu inteligentní Evropy prostřednictvím podpory inovativní a inteligentní hospodářské transformace a regionálních informačních a komunikačních technologií.
  • Kategorie 2) ZELENÁ EVROPA – Zelená transformace jako faktor umožňující regionální rozvoj.
   • Kategorie 2 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 2, dosáhnout zelené a odolné Evropy podporující čistou a spravedlivou energetickou transformaci, zelené a modré investice, oběhové hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, prevenci a řízení rizik, a udržitelná městská mobilita.
  • Kategorie 3) PROPOJENÁ EVROPA – Zlepšení mobility a propojení mezi regiony.
   • Kategorie 3 se zaměřuje na projekty na podporu cíle politiky 3 s cílem zlepšit mobilitu a konektivitu.
  • Kategorie 4) SOCIÁLNÍ A INKLUSIVNÍ EVROPA – Dosažení inkluzivnější Evropy využitím regionálních talentů.
   • Kategorie 4 se zaměřuje na projekty na podporu politického cíle 4 s cílem dosáhnout sociálnější a inkluzivnější Evropy implementací Evropského pilíře sociálních práv.
  • Kategorie 5) EVROPA BLÍŽŠÍ OBČANŮM – Podpora udržitelného rozvoje všech typů území.
   • Kategorie 5 se zaměřuje na projekty podporující 5 cíl politiky s cílem podpořit udržitelný a integrovaný rozvoj všech typů území a místních iniciativ.

Forma a výše podpory:

 • Nezávislá porota složená z akademiků vybere až 5 finalistů z každé kategorie, kteří budou soutěžit ve finálovém kole během Evropského týdne regionů a měst v Bruselu. Slavnostní předávání cen se letos ve stejný týden opět uskuteční v Bruselu.

Specifika a omezení:

 • Finalisté jsou zváni do Bruselu během Týdne regionů EU, aby představili své projekty a zúčastnili se ceremoniálu REGIOSTARS, kde budou oceněni vítězové každé kategorie.
 • K přihlášení projektu je nutná součinnost s poskytovatelem dotací (endorsement letter).
 • Za každý operační program lze přihlásit pouze 5 projektů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru