Přeskočit na obsah

Specifická selektivní a indikovaná primární prevence v Olomouckém kraji

Dotace na podporu činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 4. 2023 do 14. 4. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je:
  • I. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je realizace programů primární prevence a jejíž sídlo či provozovna se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje, nebo
  • II. právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je realizace programů primární prevence a jejíž sídlo ani provozovna se nenachází v územním obvodu Olomouckého kraje, ale výstupy navrhované činnosti budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifická selektivní a indikovaná primární prevence je podpora aktivit programů Specifické selektivní a indikované primární prevence v Olomouckém kraji, jejichž cílovou skupinou jsou děti a mládež.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na dotační program Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 2 625 000 Kč, z toho na dotační titul 10_02_04_ Specifická selektivní a indikovaná primární prevence 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 200 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé činnosti. Na tutéž činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru