Přeskočit na obsah

Státní fond kinematografie — Podpora digitalizace kin

Cílem podpory je zachování maximálního počtu kin prostřednictvím digitalizace. Upřednostňována budou kina s diverzifikovaným filmovým programem po stránce dramaturgické, druhové, žánrové aj., s vyšším počtem filmových projekcí, s pravidelným a celoročním provozem kina, s dlouhodobou podporou ze strany majitele objektu a s koncepcí rozvoje objektu a budoucích investic. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o podporu kinematografie od 27. května 2022 do 27. června 2022.

Příjemci podpory:

 • A Fyzické či právnické osoby provozující kino.
 • B Právnická osoba se sídlem na území ČR.
 • C Právnická osoba se sídlem mimo území ČR.
 • D Právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin dle standardu DCI.
  2. Podpora je určena pro projekty modernizace kin (tzn. výměna sedaček, zařízení pro zrakově a sluchově postižené (titulkovací a      obdobná zařízení), zvukový řetězec (zvuk, akustika), obrazový řetězec (projektor, plátno a příslušenství (např. opony)).
  3. Podpora je určena pro projekty obnovy digitální technologie (tzn. obnova technologie DCI standardu).
  4. Podpora je určena pro projekty digitalizace kin mimo standard DCI (tzv. e‑cinema). Tato podpora je určena pro ty prostory, pro něž je e‑cinema vhodným technologickým řešením.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 12 mil. Kč.
 • Maximální intenzita veřejné podpory: 
  • 50 % celkových nákladů projektu.
  • Intenzita veřejné podpory může být zvýšena až na 80 % celkových nákladů projektu v případě realizace kulturně náročného projektu.
 • Zároveň platí, že předpokládané výše podpory pro jednotlivé typy projektů dle priorit Rady jsou následující: 
  • Pro projekt digitalizace kina dle standardu DCI je předpokládaná výše podpory kinematografie do 600 tisíc Kč.
  • Pro projekt modernizace kina je předpokládaná výše podpory kinematografie do 400 tisíc Kč.
  • Pro projekt obnovy digitální technologie je předpokládaná výše podpory kinematografie do 300 tisíc Kč.
  • Pro projekt digitalizace kina mimo standard DCI je předpokládaná výše podpory kinematografie do 250 tisíc Kč.projekt obnovy digitální technologie je předpokládaná výše podpory kinematografie do 300 tisíc Kč.

Specifika a omezení:

 • Správní poplatek činí 5 000 Kč.
 • Lhůta pro dokončení projektu dle žádosti, nejpozději však do 31. ledna 2024.
 • Žádosti se podávají písemnou formou prostřednictvím pošty nebo osobně. Žádost lze zaslat i elektronicky datovou schránkou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru