Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150
Share Button

Účelová dotace nebo dary na financování činnosti a aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje.

Příjem žádosti:

 • Uzávěrka podávání projektů je 18. prosince 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, spolky, sdružení, příspěvkové organizace, právnické osoby, fyzické osoby, občané, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, a to v závislosti na typu žádosti.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Tematického zadání „Podpora hejtmana“
  • na financování činnosti a aktivit:
  • v oblasti výchovy a vzdělávání,
  • v oblasti kultury,
  • v oblasti sportu a tělovýchovy,
  • v oblasti sociální,
  • v oblasti humanitární,
  • v oblasti životního prostředí,
  • na financování dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje,
  • na rekonstrukci majetku v souvislosti se sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací činností,
  • pořízení vybavení pro sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity,
 • b) Tematického zadání „Zmírnění následků živelních katastrof“:
  • na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku,
  • na pořízení nového movitého majetku,
  • na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku,
  • na pořízení nového nemovitého majetku.
 • c) Tematického zadání „Humanitární pomoc:
  • na humanitární pomoc jako dar obcím Středočeského kraje postiženým mimořádnou událostí ve smyslu zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v souladu s nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
  • obcím Středočeského kraje, právnickým a fyzickým osobám v době vyhlášeného stavu nebezpečí dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, na humanitární pomoc v souladu s nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.

Forma a výše podpory:

 • Požadované výše dotace v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“ musí minimálně činit 5 000 Kč a musí maximálně činit 200 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele musí činit 5% z celkových uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • Maximální spoluúčast Středočeského kraje je stanovena na 95% z celkových uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • Požadované výše dotace v rámci Tematického zadání „Zmírnění následků živelních katastrof“ musí minimálně činit 50 000 Kč a musí maximálně činit 1 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele musí činit 5% z celkových uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • Maximální spoluúčast Středočeského kraje je stanovena na 95% z celkových uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • Tematického zadání „Humanitární pomoc“ dle odrážky první čl. 3 odst. 3. písm. c) musí minimálně činit 5 000 Kč a musí maximálně činit 100 000 Kč. Požadovaná výše daru či dotace v rámci Tematického zadání „Humanitární pomoc“ dle odrážky druhé čl. 3 odst. 3. písm. c) v době vyhlášeného stavu nebezpečí dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, musí minimálně činit 10 000 Kč a musí maximálně činit 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele není stanovena (požadována).

Specifika a omezení:

 • Žádost o dotaci nebo dar je nutné podat zároveň: a) v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace, b) v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. Povinné přílohy jsou nedílnou součástí žádosti. Povinnou přílohou žádosti je vždy finanční rozvaha – rozpočet Akce/Projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>