Přeskočit na obsah

Středočeský Fond hejtmanky — Podpora hejtmanky, Zmírnění následků živelních katastrof, Humanitární pomoc a Pomoc v mimořádné nouzi

Účelová dotace nebo dary na financování činnosti a aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy, sociální, humanitární, ochrany životního prostředí a dalších činností a aktivit, nad nimiž převzal záštitu některý z orgánů Středočeského kraje.

Příjem žádosti:

 • Žádost o poskytnutí dotace nebo o dar se podává ve lhůtě ode dne 15. 2. 2024 od 9:00 hodin. Nejzazším termínem pro podávání žádostí o dotace a dary v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ je 29. 11. 2024 do 14:00 hodin. Nejzazším termínem pro podávání žádostí o dotace a dary v rámci ostatních Tematických zadání je 31. 12. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce, spolky, sdružení, příspěvkové organizace, právnické osoby, fyzické osoby, občané, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, a to v závislosti na typu žádosti.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ na financování činnosti a aktivit:
 • v oblasti výchovy a vzdělávání,
 • v oblasti kultury,
 • v oblasti sportu a tělovýchovy,
 • v oblasti sociální,
 • v oblasti humanitární,
 • v oblasti životního prostředí,
 • b) Tematického zadání “Zmírnění následků živelních katastrof”:
  • na rekonstrukci nebo opravu movitého majetku,
  • na pořízení nového movitého majetku,
  • na rekonstrukci nebo opravu nemovitého majetku,
  • na pořízení nového nemovitého majetku.
 • c) Tematického zadání “Humanitární pomoc:
  • na humanitární pomoc jako dar obcím Středočeského kraje postiženým mimořádnou událostí ve smyslu zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v souladu s nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
  • obcím Středočeského kraje, právnickým a fyzickým osobám v době vyhlášeného stavu nebezpečí dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, na humanitární pomoc v souladu s nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.
 • d) Tematického zadání „Pomoc v mimořádné nouzi“:
  • jakožto dar Středočeského kraje do veřejné sbírky realizované dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), za účelem pomoci fyzickým osobám v jejich mimořádné životní situaci zapříčiněné zejména živelní katastrofou (mimo režim stavu nebezpečí dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon).

Forma a výše podpory:

 • Tematického zadání „Podpora hejtmanky“ musí minimálně činit 20 000 Kč a musí maximálně činit 200 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. Maximální spoluúčast Středočeského kraje je stanovena na 80 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
 • Tematického zadání “Zmírnění následků živelních katastrof” musí minimálně činit 50 000 Kč a musí maximálně činit 1 000 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z celkových uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • Tematického zadání „Humanitární pomoc“ musí minimálně činit 20 000 Kč a musí maximálně činit 200 000 Kč. Minimální spoluúčast žadatele není stanovena (požadována).
 • Tematického zadání „Pomoc v mimořádné nouzi“ není stanovena minimální částka daru. Minimálně činit 20 000 Kč a musí maximálně činit 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do oprávněných žadatelů však nepatří organizace založené nebo zřízené Středočeským krajem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru