Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Středočeský fond kultury a obnovy památek

retail-3205035__340
Share Button

Obnova kulturních památek je v roce 2020 prioritou téma Náhle vzniklé havárie. Podpora zahrnuje projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, kvalita projektu, vícezdrojové financování, objekt je vedený v seznamu ohrožených památek, naléhavost opravy, připravenost projektu, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí a uchování památkové hodnoty.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obecní knihovny:
  • Obec ve Středočeském kraji, knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR (platí pro oba body).
 • b) Obnova kulturních památek:
  • Vlastník památky, která se nachází na území Středočeského kraje.
 • c) Podpora kultury:
  • fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba Žadatel musí splňovat jednu z těchto podmínek:
   • trvalé bydliště/sídlo na území Středočeského kraje a akce/projekt se uskutečňuje na jeho území, trvalé bydliště/sídlo mimo území Středočeského kraje, ale akce/projekt se uskutečňuje na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci tematických zadání:
  • a) Obecní knihovny.
  • b) Obnova kulturních památek.
  • c) Podpora kultury.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • a) Obecní knihovny 20 000 Kč.
  • b) Obnova kulturních památek 10 000 Kč.
  • c) Podpora kultury 20 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání:
  • a) Obecní knihovny 70 000 Kč.
  • b) Obnova kulturních památek na 500 000 Kč.
  • c) Podpora kultury 100 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání:
  • a) Obecní knihovny 20%.
  • b) Obnova kulturních památek 40%.
  • c) Podpora kultury 20%.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout žadateli: Jednu akci/jeden projekt dle tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>