Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Individuální návratná finanční výpomoc z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout oprávněnému žadateli na základě žádosti o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. července 2024 od 9:00 hodin do 13. prosince 2024 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec do 3 000 obyvatel na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout žadateli na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů. Účelem návratné finanční podpory je obnova a rozvoj obcí a měst na území Středočeského kraje v tematickém zadání „Předfinancování projektů”.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované návratné finanční výpomoci a současně minimální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci dle Pravidel je stanovena na 250 000 Kč.
  • Maximální výše požadované návratné finanční výpomoci a současně maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci dle Pravidel je stanovena na 4 000 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje po celou dobu platnosti Pravidel na podporu stanoveného účelu je 20 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Počet žádostí jednoho žadatele není omezen. Další žádost může ale žadatel podat až po schválení finančního vypořádání návratné finanční výpomoci poskytnuté žadateli dle Pravidel na základě předchozí žádosti žadatele a na ni navazující smlouvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru