Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Mimořádné dotační řízení Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2024

Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 7. 2024 do 31. 7. 2024.

Příjemci podpory:

  • Určeno pouze pro poskytovatele sociálních služeb, jejichž kapacity v Síti sociálních služeb SK byly v rámci potřeb kraje navýšeny.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je poskytována na podporu sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami. Podpora sociálních služeb bude uskutečňována za podmínek stanovených zejména Vyhlášením, Metodikou SK a MPSV a Pravidly.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků určených k financování sociálních služeb v rámci mimořádného dotačního řízení pro rok 2024 je ve výši 20 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace a kritéria pro stanovení výše dotace jsou obsaženy v dokumentech Vyhlášení, Metodika SK a MPSV, dále pak v dokumentu Pravidla, přičemž i hodnocení žádostí se řídí těmito dokumenty.

Specifika a omezení:

  • Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách) a na úhradu 100 % skutečných nákladů konkrétní sociální služby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru