Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Středočeský kraj Podpora primární prevence

shutterstock_156832877.jpg
Share Button

Podpora programů zaměřených na na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování (projekty dlouhodobé specifické primární prevence cílené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a snížení rizikového chování dětí a mládeže a projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence). 

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat od 9. ledna 2020 od 9:00 hodin do 23. ledna 2020 do 16:00 hodin

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které pomáhají řešit problémy v oblasti výskytu rizikového chování a které podporují zdraví a zdravý životní styl na školách a školských zařízeních (projekty dlouhodobé specifické primární prevence, projekty podporující zdraví a zdravý životní styl a projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů v oblasti prevence).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše požadované dotace pro všechna tematická zadání je stanovena na 10 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Primární prevence“ na 300 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Prevence kriminality“ na 750 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Rozvoj a udržitelnost sítě poradenských a léčebných programů pro osoby s adiktologickou poruchou“ na 1 200 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Podpora na nákup harm reduction a zdravotnického materiálu“ na 50 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů Projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
  • Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 80 % z celkových uznatelných nákladů Projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>