Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program 2023 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací

Program na podporu zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

  • Žádost se podává v termínu:
    • od 8. srpna 2023 od 9:00 hodin do 22. srpna 2023 do 14:00 hodin, pokud bude oprávněný žadatel poskytovat nebo zajišťovat bezplatné školní stravování podpořené cílové skupině po celý školní rok 2023/2024,
    • od 4. prosince 2023 od 9:00 hodin do 15. prosince 2023 do 14:00 hodin, pokud bude oprávněný žadatel poskytovat nebo zajišťovat školní stravování podpořené cílové skupině ve 2. pololetí školního roku 2023/2024.

Příjemci podpory:

  • Mateřská škola, Základní škola, Střední škola (SOU, SOŠ, gymnázium, konzervatoř, speciální a kombinované školy), Školní jídelna, Domov mládeže, Internátní zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem Programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Zlepšit dětem, žákům a studentům podmínky pro řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky a zároveň i předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše způsobilých nákladů je součinem počtu jednotek (odebrané stravy dle jednotlivých aktivit a věkových skupin) a reálných cen za školní stravování (cena nákupu potravin), které by hradil oprávněnému žadateli zákonný zástupce dítěte/žáka/studenta.
  • Ceny za školní stravování dle jednotlivých věkových skupin musí splňovat finanční limity (max. a min.) stanovené v příloze č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Specifika a omezení:

  • Oprávněný žadatel může v každém vyhlášeném termínu podat pouze jednu žádost. Celkem tedy může do Programu podat dvě žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru