Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program 2024 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací

Program na podporu zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

 • Žádost se podává v termínu:
  • od 9. května 2024 od 9:00 hodin do 22. května 2024 do 23:59 hodin pro bezplatné školní stravování poskytované po celý školní rok 2024/2025,
  • od 23. května 2024 od 0:00 hodin do 28. července 2024 do 23:59 hodin, pro bezplatné školní stravování poskytované od 01. 10. 2024 do 30. 06. 2025,
  • od 29. července 2024 od 0:00 hodin do 30. září 2024 do 23:59 hodin, pro bezplatné školní stravování poskytované od 01. 12. 2024 do 30. 06. 2025,
  • od 1. října 2024 od 0:00 hodin do 15. prosince 2024 do 14:00 hodin, pro bezplatné školní stravování poskytované ve 2. pololetí školního roku 2024/2025.

Příjemci podpory:

 • Mateřská škola, Základní škola, Střední škola (SOU, SOŠ, gymnázium, konzervatoř, speciální a kombinované školy), Školní jídelna, Domov mládeže, Internátní zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Zlepšit dětem, žákům a studentům podmínky pro řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky a zároveň i předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení.
  • a. Podpora školního stravování dětí v mateřských školách.
  • b. Podpora školního stravování žáků základních a středních škol.
  • c. Podpora školního stravování dětí, žáků a studentů internátních zařízení a domovů mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše způsobilých nákladů je součinem počtu jednotek (odebrané stravy dle jednotlivých aktivit a věkových skupin) a reálných cen za školní stravování (cena nákupu potravin), které by hradil oprávněnému žadateli zákonný zástupce dítěte/žáka/studenta.
 • Ceny za školní stravování dle jednotlivých věkových skupin musí splňovat finanční limity (max. a min.) stanovené v příloze č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Specifika a omezení:

 • Oprávněný žadatel může v každém vyhlášeném termínu podat pouze jednu žádost. Celkem tedy může do Programu podat maximálně 4 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru