Přeskočit na obsah

SZIF 17. — Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci a formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná od 01. 04. 2024 a končí 30. 04. 2024 včetně. 

Příjemci podpory:

  • Uživatel rybářského revíru, pro kterého jsou příslušným orgánem státní správy rybářství krajské úřady nebo MZe podle § 21 odst. 1) a 2) a § 22 odst. 2) a 3) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů. Kromě fyzických a právnických osob uvedených v § 6 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, mohou být žadatelem také Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., podniky povodí.

Typy podporovaných projektů:

  • Obnova rybích populací v povrchových vodách po havárii v čistotě vody, která zapříčinila minimální přežití rybího společenstva, určená pro uživatele rybářských revírů.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace: do 5 130 Kč na jeden hektar rybářského revíru.

Specifika a omezení:

  • Celková výměra podporovaných rybářských revírů musí být alespoň 1 ha.
  • Podporu nelze poskytnout pro rybářské revíry, na nichž je prováděna hospodářská těžba za účelem uvedení produktů rybolovu na trh.
  • Podpora je poskytnuta na náklady pokrývající vysazování rybích druhů, které byly vysazeny v souladu se stanoveným postupem zarybňování, a to od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Podpora není poskytována na vysazování úhoře říčního.
  • O podporu lze na konkrétní revír žádat každoročně v období maximálně 10 let (celkem tedy maximálně 10krát).

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru