Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

TA ČR – 3. veřejná soutěž programu DELTA 2

výzkum 1
Share Button

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.

Příjem žádosti:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 13. 5. – 14. 7. 2021.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu spolupráce, která spadá do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Podporovány jsou společné projekty českých podniků a výzkumných organizací se záštitou TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou (nikoliv bezpodmínečně nutnou) záštitou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí (tyto partnerské agentury či instituce jsou označovány souhrnně jako „zahraniční organizace“).
 • Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem. Tyto výstupy/výsledky budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.
 • Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy/výsledky v aplikovaném výzkumu k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty zároveň musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 300 mil. Kč mezi příjemce.
 • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt je neomezená.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných nákladů.
 • Minimální podíl prostředků ve výši 26 %, které musí hlavní příjemce a další účastníci projektu vynaložit na dofinancování projektu, musí hradit z neveřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektu je od 1. 1. 2022, nejzazším termínem pro začátek řešení projektu je 30. 3. 2022.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 36 měsíců.
 • Spolupráce s partnery, kteří mají sídlo v:
 • Alberta – German-Canadian Centre for Innovation and Research (GCCIR), Če-ťiang – Zhejiang Science and Technology Department (ZSTD),  Korejská republika – Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT), Korejská republika – Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP), Tchaj-wan – Ministry of Economic Affairs (MoEA), Tchaj-wan – Ministry of Science and Technology (MoST), Ťiang-su – Jiangsu Provincial Department of Science and Technology (JSTD), Brazilská federativní republika – Brazilian Agency of Research and Industrial Innovation (EMBRAPII), Brazilská federativní republika – National Service for Industrial Training (SENAI),Québec – Consortium for Research and Innovation in Aerospace in Québec, (CRIAQ) Stát Izrael – Israel Innovation Authority (IIA), Vietnamská socialistická republika – Ministry of Science and Technology of Vietnam (MOST).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>