Přeskočit na obsah

TA ČR — 4. veřejná soutěž programu DELTA 2

Technologická agentura ČR informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

Příjem žádosti:

  • Soutěžní lhůta začíná dnem 19. 5. — 13. 7. 2022.

Příjemci podpory:

  • Výzkumné organizace.
  • Podniky.

Typy podporovaných projektů:

  • Veřejná soutěž je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací.
  • Cílem veřejné soutěže je zvýšit množství konkrétních výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu. Tyto výstupy/výsledky budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací. Bilaterální spolupráce zlepší přístup týmů z ČR k mezinárodním znalostem, know-how a zahraničním výzkumným kapacitám a usnadní pronikání na zahraniční trhy. Synergickým efektem je také přenos „dobré praxe“ a osvědčených postupů ze zahraničí do ČR.
  • Ve veřejné soutěži budou podporovány společné projekty uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí. Podporovány budou projekty zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby daných zemí. Veřejná soutěž proto není ze strany TA ČR konkrétně tematicky zaměřena, výběr témat je určen s každou zahraniční organizací samostatně a odráží prioritní oblasti aplikovaného výzkumu zapojených lokalit.

Forma a výše podpory:

  • V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 250 mil. Kč mezi příjemce.
  • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt je neomezená.
  • Maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných nákladů.

Specifika a omezení:

  • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru