Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

TA ČR – Program pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace DELTA 2

výzkum 1
Share Button

Dotace na projekty aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu DELTA 2 mohou získat podniky a výzkumné organizace.

Příjem žádosti:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 5. – 15. 7. 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu spolupráce, která spadá do kategorie aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Podporovány jsou společné projekty českých podniků a výzkumných organizací se záštitou TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou (nikoliv bezpodmínečně nutnou) záštitou zahraničních technologických a inovačních agentur či jiných obdobných institucí (tyto partnerské agentury či instituce jsou označovány souhrnně jako „zahraniční organizace“).
 • Cílem programu je zvýšit množství konkrétních výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem. Tyto výstupy/výsledky budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků.
 • Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní. Podporovány budou projekty zaměřené na konkrétní výstupy/výsledky v aplikovaném výzkumu k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb, a k novému výrobku, postupu či službě. Vybrané projekty zároveň musí reagovat na aktuální či budoucí potřeby dané země.

Forma a výše podpory:

 • V této veřejné soutěži se předpokládá rozdělit 300 mil. Kč mezi příjemce.
 • Maximální částka finanční podpory vynaložená na jeden projekt je neomezená.
 • Maximální míra podpory na jeden projekt je 74 % celkových uznaných nákladů.
 • Minimální podíl prostředků ve výši 26 %, které musí hlavní příjemce a další účastníci projektu vynaložit na dofinancování projektu, musí hradit z neveřejných zdrojů.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení řešení projektu je od 1. 1. 2021, nejzazším termínem pro začátek řešení projektu je 1. 6. 2021.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 36 měsíců.
 • Spolupráce s partnery, kteří mají sídlo v:
 • Alberta - německo-kanadské centrum pro inovace a Výzkum (GCCIR), Brazilská federativní republika - národní služba pro průmysl, Školení (SENAI) + Brazilská společnost pro výzkum a vývoj Průmyslové inovace (EMBRAPII), Zhejiang - oddělení vědy a techniky Zhejiang (ZSTD), Korejská republika - korejský institut pro povýšení Technologie (KIAT), Québec - konsorcium pro výzkum a inovace v roce 2006 Letectví v Québecu (CRIAQ), São Paulo - výzkumná nadace São Paulo (FAPESP), Stát Izrael - Izraelsko-evropské ředitelství pro výzkum a vývoj (ISERD), Tchaj-wan - ministerstvo hospodářství Čínské republiky (MOEA), Tchaj-wan - Ministerstvo vědy a technologie republiky Číny (MOST), Jiangsu - Jiangsu oddělení vědy a technologie (JSTD), Vietnamská socialistická republika - Státní agentura pro technologie Inovace (SATI).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>