Přeskočit na obsah

TAČR — 1. veřejná soutěž programu Prostředí pro život 2, PP1 a PP2

Program Prostředí pro život 2 je zaměřen na podporu projektů, jejichž výzkum bude prováděn zejména v těch tematických oblastech, ve kterých vznikají největší globální tlaky na životní prostředí, tedy v oblasti přírodních zdrojů, globálních změn, oběhového hospodářství, udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivých technologií a ekoinovací a rozvoje environmentálně příznivé společnosti.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 25. 4. do 12. 6. 2024.

Příjemci podpory:

 • Podnik.
 • Výzkumná organizace.
 • Organizační složky státu.
 • Územně samosprávné celky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1 je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak v oblasti inovací ve veřejném sektoru, zejména ve veřejné správě. Cílem je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, vytvářet prostředí pro prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru. 
 • Podprogram 2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu. Prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací PP2 vzniknou technologie, techniky a postupy, které budou přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti firem, inovativnosti veřejného sektoru a atraktivity České republiky jako společnosti rozvíjející se s využitím inovativních řešení.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: Bude upřesněna v zadávací dokumentaci.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: Bude upřesněna v zadávací dokumentaci.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: Bude upřesněna v zadávací dokumentaci.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka projektu Podprogram 1 — 12 měsíců. Max. délka projektu 36 měsíců.
 • Minimální délka projektu Podprogram 2 — 12 měsíců. Max. délka projektu 48 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru