Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

TAČR – 3. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1

environmental-protection-326923__340
Share Button

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 21. 5. do 22. 7. 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.
 • Organizační složky státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů.
 • V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace veřejné soutěže činí 152 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na projekt 12 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na projekt 85 %.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení projektu:
  • Nejdříve od 1. 1. 2021.
  • Nejpozději od 1. 7. 2021.
 • Max. délka projektu 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>