Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

TAČR – 4. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 3

environmental-protection-326923__340
Share Button

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 10. 9. 2020 do 28. 10. 2020.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.
 • Organizační složky státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.
  • Návrhy projektů bude možné podat pouze do podprogramu 3 (Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy). Bude se jednat o dlouhodobé projekty aplikovaného výzkumu, které budou podporovat systémová a komplexní environmentální řešení ve výzkumném tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace veřejné soutěže činí 135 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na projekt 135 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na projekt 90 %.

Specifika a omezení:

 • Termín zahájení projektu:
  • Nejdříve od 1. 2. 2021.
  • Nejpozději od 1. 5. 2021.
 • Max. délka projektu 71 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>