Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

TAČR – 5. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1

environmental-protection-326923__340
Share Button

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu. Tímto přispěje ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 29. 4. 2021 do 30. 6. 2021

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.
 • Organizační složky státu.
  • Uchazeči (bez ohledu na svou právní formu) si mohou v ISTA zvolit typ uchazeče podnik (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem podprogramu 1 je zjednodušit, zkvalitnit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí.
 • Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu, plnění a kontrolu strategických a koncepčních dokumentů.
 • V rámci podprogramu 1 jsou podporovány návrhy projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu.
 • Zaměření podprogramu 1, program Prostředí pro život:
  • zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí;
  • omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na změnu klimatu a její důsledky;
  • zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.

Forma a výše podpory:

 • Výše alokace veřejné soutěže činí 152 mil. Kč
 • Maximální výše podpory na projekt 10 mil. Kč.
 • Maximální intenzita podpory na projekt 85 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka projektu 12 měsíců.
 • Maximální délka projektu 36 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>