Přeskočit na obsah

TAČR — 5. Veřejná soutěž programu THÉTA

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 2. 6. — 27. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • Podniky — malý, střední, velký.
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program THÉTA se zaměřuje na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.
 • Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu. 
  • Cílem podprogramu je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.
 • Podprogram 2 – Strategické energetické technologie. 
  • Cílem podprogramu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech,
   výrobních postupech a službách. Podprogram (respektive celý program) v tomto ohledu také reflektuje potřebu sektorového přístupu v oblasti energetiky.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž PP1 — 125 mil. Kč, PP2 — 585 mil. Kč
 • Max. částka podpory na projekt PP1 činí 10 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt PP2 není stanovena.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí PP1 90 %.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí PP2 60 %.

Specifika a omezení:

 • Min. délka projektu 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 35 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení projektu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru