Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

TAČR – 5. Veřejná soutěž programu THÉTA

electricity-4575187__340
Share Button

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta začíná dnem 2. 6. – 27. 7. 2022.

Příjemci podpory:

 • Podniky a výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Program THÉTA se zaměřuje na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.
  • Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle NPOV, přičemž volba vedlejšího cíle NPOV není povinná.
  • Hlavní cíl musí uchazeč zvolit z oblasti 2 Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů. Vedlejší cíl může uchazeč vybrat ze všech prioritních oblastí NPOV.
  • Musí být povinně zvolen jeden hlavní obor CEP (Centrální evidence projektů). Hlavním oborem CEP může být pouze JF (Jaderná energetika) a JE (Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie). Vedlejší obor CEP a další vedlejší obor CEP mohou být zvoleny bez omezení.
  • Musí být povinně zvolen jeden hlavní obor FORD (Fields of Research and Development – Oblasti výzkumu a vývoje). Hlavním oborem FORD může být pouze Energy and fuels a Nuclear related engineering. Vedlejší obor FORD a další vedlejší obor FORD mohou být zvoleny bez omezení.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty podpořené v 5. veřejné soutěži programu THÉTA se předpokládá rozdělit 710 mil. Kč.
 • Max. částka podpory na projekt činí 10 mil. Kč.
 • Max. intenzita podpory na projekt činí 90 %.

Specifika a omezení:

 • Min. délka projektu 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 35 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení projektu 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>