Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

TAČR – 6. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1, podprogram 2

environmental-protection-326923__340
Share Button

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 30. 6. – 14. 9. 2022.

Příjemci podpory:

 • Výzkumné organizace.
 • Podniky.
 • Organizační složky státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.
 • V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí. Podprogram 2 je financován z Národního plánu obnovy v rámci komponenty 5.2 s názvem „Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe” a její investice „Podpora výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí”.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž 200 mil. Kč.
 • Max. částka podpory na projekt bude upřesněna v zadávací dokumentaci.
 • Max. intenzita podpory na projekt bude upřesněna v zadávací dokumentaci.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka projektu Podprogram 1 – 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 36 měsíců.
 • Minimální délka projektu Podprogram 2 – 24 měsíců.
 • Max. délka projektu 33 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>