Přeskočit na obsah

TAČR — 7. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1, podprogram 2

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 29. 6. do 13. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Podnik.
 • Výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1 je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.
 • V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: bude upřesněna.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: bude upřesněna.
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka projektu Podprogram 1 — 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 36 měsíců.
 • Minimální délka projektu Podprogram 2 — 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 27 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru