Přeskočit na obsah

TAČR — 7. veřejná soutěž programu Prostředí pro život – podprogram 1, podprogram 2

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Příjem žádostí:

 • Soutěžní lhůta pro podávání návrhu projektu je stanovena od 13. 7. 2023 a končí 13. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby různých právních forem (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní korporace, družstva, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, různé neziskové organizace včetně spolků atd.) a podnikající fyzické osoby (živnostníci, OSVČ).
 • Uchazeči se mohou hlásit buď samostatně, nebo jako uchazeči společného návrhu projektu (návrh projektu se bude hodnotit jako celek v rámci ekonomické kvality výstupů/výsledků).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1 — Operativní výzkum ve veřejném zájmu Podprogram 1 je zaměřený zejména na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti
  životního prostředí. Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekáváme návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo
  nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů.
 • Podprogram 2 — Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí Prvním dílčím cílem podprogramu 2 je podpořit ekoinovace a technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenos technologií, zkušeností a znalostní báze z výzkumných organizací do podniků, zejména malých a středních firem. Druhým dílčím cílem je zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: 973 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 15 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč
 • Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka projektu Podprogram 1 — 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 36 měsíců.
 • Minimální délka projektu Podprogram 2 — 12 měsíců.
 • Max. délka projektu 27 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru