Přeskočit na obsah

TAČR — 9. veřejné soutěže, podprogram 2 — “Nováčci”

Devátá veřejná soutěž Programu TREND je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání návrhů projektů: od 24. 11. 2022 do 11. 1. 2023.

Příjemci podpory:

  • Podnik; výzkumná organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Program TREND je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: 200 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 mil. Kč.
  • Míra podpory: 80 %.

Specifika a omezení:

  • Min. délka projektu 12 měsíců.
  • Max. délka projektu 48 měsíců.
  • Nejzazší termín ukončení projektu 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru